Regler för valphänvisningen från och med 1 januari 2016

 • All avel och uppfödning ska ske i överensstämmelse med Djurskyddslagen, Djurskyddsförordningen och Svenska Kennelklubbens grundregler. Alla uppfödare och hundägare ska känna till Jordbruksverkets föreskrifter om skötsel och tillsyn av hundar.
 • Att som uppfödare vara förtrogen med RAS (Rasspecifika AvelsStrategier) Chow Chow Ringens rasdokument version 2, (fastställt 2015-12-09). Läs RAS för chow chow, version 2 här.
 • För svenska avelsdjur krävs central HD- röntgenavläsning från Svenska Kennelkubben. Det är inte förenligt med SKKs Grundregler att använda hund med HD grad E i avel eller att para två hundar med HD grad D med varandra. För utländska avelsdjur krävs FCI avläsning. Kopia skickas till valphänvisaren. Användning av ED 3 i avel får ingen valphänvisning.
 • För att kunna anlita Chow Chow Ringens Valphänvisning fordras medlemskap i Chow Chow Ringen.
 • Även utländska medlemmar är välkomna att lämna in parningar/ valpar till salu, om reglerna på denna sida följs.
 • Är flera ägare registrerade på kenneln fordras medlemskap för alla ägarna. Bor ägare i samma hushåll räcker det med en fullbetalande medlem per hushåll.
 • Uppfödaren skall meddela valphänvisaren valp/valparnas föräldrar och deras reg.nr, kön, hårlag och färg.
 • Uppfödaren skall meddela valphänvisaren när valp är såld i valpkullen.
 • Är en parning inlämnad skall uppfödaren meddela om det blev valpar eller ej.
 • Valphänvisningen gäller i två månader från det datum då valphänvisaren publicerat parning eller valpkull. Ej uppdaterade parningar eller valpkullar kommer att tas bort efter bestämd tid om inte uppfödaren meddelar annat.
 • Alla inlämnade parningar/ valpkullar kommer att märkas med inkommande datum till valphänvisaren. Senast uppdaterade parningar/ valpkullar kommer att ligga överst på sidan.
 • Valphänvisare är skyldig att upplysa om alla anmälda valpkullar/parningar.

 

 

Hänvisningen skall ej ses som någon rekommendation utan endast som en upplysning var eventuella valpar finns.

 

Chow Chow Ringen ansvarar ej för inlämnade parningar och valpkullar.

 

Anmäl parning eller valpkull

* Fält måste fyllas i

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

 

© Chow Chow Ringen 1999-2016 | Design: Jessling Original & Layout | Webmaster | Inga bilder får tas från sidan utan fotografens tillstånd