Nytt fr o m 2020-01-01

Diskvalificerad på grund av ohälsa
Den 1 januari 2020 träder en ny regel i kraft för de hundar som på utställning erhåller Disqualified på grund av ohälsa. Dessa hundar kan då stängas av från all form av utställning, tävling och avel.

  • Får hunden Disqualified för att den har besvär med andningen:

Hunden blir då direkt avstängd från utställning, prov, tävling och avel. Hundägaren kan dock begära omprövning av beslutet. För att avstängningen ska hävas måste hunden undersökas av en särskilt utsedd veterinär och då inte visa några kliniska symtom på att ha svårt att andas.

  • Får hunden Disqualified på grund av annan form av ohälsa:

Kommer samma regler som för Disqualified pga mentalitet att tillämpas. Det betyder att efter två Disqualified på grund av ohälsa (exempelvis felställda hörntänder), skickas ett varningsbrev där hundägaren informeras om att hunden blir permanent avstängd från all utställning, prov, tävling och beskrivningsverksamhet samt avel, om den får ytterligare en Disqualified på grund av ohälsa, alltså totalt tre stycken.
Läs mer på SKKs Hemsida

Nytt fr o m 2017-01-01

  • Hunden måste tävla i den klass den är anmäld i. Det innebär att om hunden efter anmälan, men innan själva utställningen, blivit Svensk utställningschampion, så får klassbyte till championklass ej ske, utan hunden skall tävla i den klass den är anmäld till.
  • Kastrerade hanhundar får ej ställas ut. Detta gäller både kemiskt och kirurgiskt kastrerade hanhundar.

      För tikar gäller fortsatt generell dispens.

Championatregler för Chow Chow

Från 9 månaders ålder kan hunden tävla om certifikat, och innan 24 månades ålder så kan hunden vinna obegränsat antal certifikat.
För att bli Svensk utställningschampion krävs tre stycken certifikat, varav minst ett ska vara vunnet efter 24 månaders ålder.