Om klubben

Chow Chow Ringen bildades 1975 under namnet Chow Chow Juntan, sedan man inte fått namnet Chow Chow Klubben godkänt. Några år senare bytte man dock till Chow Chow Ringen då ordet juntan ansågs ha en negativ klang.
 
Idag är CCR en rasklubb med ca 300 medlemmar spridda över landet. Tack vare aktivitetsregionerna så kan man ordna med aktiviteter där medlemmarna finns.
 
Varje år anordnar klubben sin stora rasspecialutställning, som med ett undantag varit officiell sedan 1989. Hit inbjuds kunniga domare med antingen egen uppfödning av rasen eller ett intresse för rasen att döma. Deltagarantalet brukar vara runt 50 chow chow på denna utställning.

regionerna

Chow Chow Ringen har ett antal regioner över hela landet, där aktiviteter för medlemmarna anordnas. Några regioner saknar ombud och om du bor i en sådan region och vill arrangera en träff eller liknande, så tag kontakt med styrelsen för hjälp.
 
Om du bor i en region där det finns ett ombud och du vill anordna något i ditt eget område, så tag kontakt med ditt ombud för mer hjälp.

aktivitetsombud

Region 1 Skåne
Ombud: Madelen Norström Tel 073-8088640
Region 2 Småland/Öland
Ombud: Vakant
Region 3 Väst
Ombud: Vakant
Region 4 Öst
Ombud: Vakant
Region 5 Värmland/Närke
Ombud: Christina Windh Tel 070-7125658
Eva-Lena Olsson Tel 070-2351391
Region 6 Stockholm
Ombud: Lotta Andersson Tel 070-75 75 450
Anna-Karin Almström Tel 018-39 81 78
Region 7 Norrland
Ombud:  Solweig Jansson Olsen Tel 076-3415929
Anna-Lena Karlsson Tel 070-361 96 14
Sara Axelsson Tel 070-777 85 03