Om klubben

Chow Chow Ringen bildades 1975 under namnet Chow Chow Juntan, sedan man inte fått namnet Chow Chow Klubben godkänt. Några år senare bytte man dock till Chow Chow Ringen då ordet juntan ansågs ha en negativ klang.
 
Idag är CCR en rasklubb med ca 200 medlemmar spridda över landet. Tack vare aktivitetsombuden så kan man ordna med aktiviteter där medlemmarna finns, men vi behöver bli fler ombud över hela Sverige.
 
Varje år anordnar klubben sin stora rasspecialutställning, som med ett undantag varit officiell sedan 1989. Hit inbjuds kunniga domare med antingen egen uppfödning av rasen eller ett intresse för rasen att döma. Deltagarantalet brukar vara runt 50 chow chow på denna utställning.

träffar

Chow Chow Ringen har ett antal aktivitetsombud över hela landet, där aktiviteter för medlemmarna anordnas. Vi saknar ombud och om du vill arrangera en träff eller liknande, så tag kontakt med styrelsen för hjälp.
Du kan även ta kontakt med någon av våra ombud för mer hjälp.

aktivitetsombud

Lotta Andersson Tel 070-75 75 450 (Uppland mitt)
Anna-Karin Almström Tel 070-6838468 (Uppland mitt)
Åse Helland Tel 073-8035684 (Stockholm södra)
 

Till dig som är medlem i rasklubben!
Du vet väl om att du också är medlem i SSUK?
Femton rasklubbar inom grupp 5 (spetsar och urhundar) ingår i specialklubben Svenska Spets och Urhundklubben (SSUK) och din rasklubb är en av dem.
”Vad angår det mig”, tänker du kanske. Det beror naturligtvis på hur aktiv du är i rasklubben och vilka intressen du har när det gäller hund. Har du någon förtroendepost inom rasklubben, är du uppfödare, är du utställningsintresserad?
SSUK anordnar årligen fyra utställningar för samtliga 23 raser som ”tillhör” SSUK. Som medlem i rasklubben har du rätt att anmäla och delta i dessa.
SSUK har delegerat ansvaret för dessa rasers utveckling på respektive rasklubb. Men SSUK har fortfarande huvudansvar för rasernas utveckling, avelsarbete, standardrevideringar, domarutbildning och domarkonferenser.   

SSUK och styrelsen i din rasklubb har kontakt i många frågor och kulmen på det hela är SSUKs fullmäktige där rasklubbens representanter är med och beslutar om verksamheten och väljer SSUKs styrelse.                                                          Styrelsen SSUK