Om klubben

Chow Chow Ringen bildades 1975 under namnet Chow Chow Juntan, sedan man inte fått namnet Chow Chow Klubben godkänt. Några år senare bytte man dock till Chow Chow Ringen då ordet juntan ansågs ha en negativ klang.
 
Idag är CCR en rasklubb med ca 300 medlemmar spridda över landet. Tack vare aktivitetsregionerna så kan man ordna med aktiviteter där medlemmarna finns.
 
Varje år anordnar klubben sin stora rasspecialutställning, som med ett undantag varit officiell sedan 1989. Hit inbjuds kunniga domare med antingen egen uppfödning av rasen eller ett intresse för rasen att döma. Deltagarantalet brukar vara runt 50 chow chow på denna utställning.

regionerna

Chow Chow Ringen har ett antal regioner över hela landet, där aktiviteter för medlemmarna anordnas. Några regioner saknar ombud och om du bor i en sådan region och vill arrangera en träff eller liknande, så tag kontakt med styrelsen för hjälp.
 
Om du bor i en region där det finns ett ombud och du vill anordna något i ditt eget område, så tag kontakt med ditt ombud för mer hjälp.

aktivitetsombud

Region 1 Skåne
Ombud: Madelen Norström Tel 073-8088640
Region 2 Småland/Öland
Ombud: Vakant
Region 3 Väst
Ombud: Vakant
Region 4 Öst
Ombud: Vakant
Region 5 Värmland/Närke
Ombud: Vakant
Region 6 Stockholm
Ombud: Lotta Andersson Tel 070-75 75 450 (Uppland mitt)
Anna-Karin Almström Tel 070-6838468 (Uppland mitt)
Lena Landström Tel 070-4970285 (Uppland norr/Gävle)
Åse Helland Tel 073-8035684 (Stockholm södra)
Region 7 Norrland
Ombud:  Solweig Jansson Olsen Tel 076-3415929
Sara Axelsson Tel 070-777 85 03

Till dig som är medlem i rasklubben!
Du vet väl om att du också är medlem i SSUK?
Femton rasklubbar inom grupp 5 (spetsar och urhundar) ingår i specialklubben Svenska Spets och Urhundklubben (SSUK) och din rasklubb är en av dem.
”Vad angår det mig”, tänker du kanske. Det beror naturligtvis på hur aktiv du är i rasklubben och vilka intressen du har när det gäller hund. Har du någon förtroendepost inom rasklubben, är du uppfödare, är du utställningsintresserad?
SSUK anordnar årligen fyra utställningar för samtliga 23 raser som ”tillhör” SSUK. Som medlem i rasklubben har du rätt att anmäla och delta i dessa.
SSUK har delegerat ansvaret för dessa rasers utveckling på respektive rasklubb. Men SSUK har fortfarande huvudansvar för rasernas utveckling, avelsarbete, standardrevideringar, domarutbildning och domarkonferenser.   

SSUK och styrelsen i din rasklubb har kontakt i många frågor och kulmen på det hela är SSUKs fullmäktige där rasklubbens representanter är med och beslutar om verksamheten och väljer SSUKs styrelse. 2019 firar SSUK 20 års-jubileum och vi börjar den 9-10 mars med utställning och aktiviteter i Eskilstuna. Kanhända ses vi då?
                                                          Styrelsen SSUK