särskilda rasspecifika domaranvisningar

SRD gör en omfattande översikt av de problem som rör exteriöra överdrifter hos rashundar. Denna kunskap är av grundläggande betydelse för alla exteriördomare och angår alla hundraser. I samband med en domarinbjudan ska domaren speciellt uppmärksamma den text som angår den ras(raser) han/hon ska döma och inledningen till motsvarande rasgrupp.

Chow-Chow
Överdrifter avseende mängden hud samt bakställets utformning kan innebära hälsorisker.
I rasen förekommer riskområden som:

1. Andningsbesvär: Snarkande och ansträngd andning ofta med konstant munandning på grund av otillräckligt utrymme i munhåla och svalg. Se Appendix 2 om bedömning av andningsbesvär.

2. Bakställ: Den knappa vinklingen i knä- och hasled är en förutsättning för de rastypiska rörelserna, men utgör också ett viktigt riskområde. Knä- och hasleder som överkotar är inte acceptabelt.

3. Ansikte: Överdriven mängd hud som bäddar in ögonen och orsakar för små ögonöppningar. ”Ögonen skall vara mörka, ovala, av medelstorlek och sunda”. Se Appendix 3 om ögonproblem.

Leta efter hundar som har fri andning, korrekta ögon utan irritation vilka skall värderas högt liksom hundar med rastypiska men likväl sunda rörelser. Överkotning i knä- och hasleder är en anatomisk defekt vilket är diskvalificerande.

Klicka på länken för att läsa mer om SRD.