Bli medlem

Vill du bli medlem i Chow Chow Ringen?
Som medlem får du tidningen Chow Chow 4 gånger om året. 
CCR har nu sin medlemshantering direkt hos Svenska Kennelklubben.
Klicka på den kategori du vill bli medlem i.
Medlemsskap gäller 12 månader från Inbetalningsdatum.

Adressändring: Klicka här

Helbetalande: 
375 kr

Familjemedlem (till helbetalande medlem)
125 kr

Foreign members - click on the link below, and follow the instructions
400 kr

Gåvomedlemsskap* (för uppfödare)
125 kr

Gåvomedlemsskap* utland (för uppfödare)

150 kr
*gäller för uppfödare som i samband med valpleverans betalar in för valpköpare som inte redan är medlem i klubben