Styrelse 2024

                

Ordförande
Annika Persson   
Tel: 070-6683509 ordforande@chowchowringen.com
Vice ordförande Anna-Karin Almström Tel: 070-7575450 viceordforande@chowchowringen.com
Sekreterare Åse Helland Tel: 073-8035684 sekreterare@chowchowringen.com
Ledamot Lotta Andersson Tel: 070-6838468 l-8.mail@telia.com
Ledamot Nicole Leiringer Tel: 0702-612579 nicole.leiringer@gmail.com
Ledamot Carina Edberg Tel: 073-1410280 carina.edberg@gmail.com
Ledamot Jamie Sand Tel: 0700-341347 teamfashionstar@hotmail.com
Suppleant Susanne Jonsson Tel: sus.sie@live.se
Suppleant Kerstin Andersson Tel: 0702-501098 pillan.andersson@gmail.com


 

Adjungerad till Styrelsen

       

Kassör             Roland Andersson    Tel: 070-5739753kassor@chowchowringen.com 

styrelsen informerar

Här finns den senaste informationen från styrelsen i CCR

Årsmöteshandlingar till Årsmötet 16/3 2024! 
 

Höjd Årsavgift för alla medlemmar i Svenska Chow Chow Ringen från och med 2024!
Höjd avgift enligt beslut taget på Årsmötet 2023-03-25!

Styrelse och Övriga förtroendevalda 2022-03-28
Nya styrelsen och övriga förtroendevalda för 2022 presenterad!

Höjd Årsavgift för fullbetalande huvudmedlemmar i Sverige från och med 2020-01-01
Höjd avgift till 330 kr enligt beslut taget på Årsmötet 2019-03-23!

Styrelse och Övriga förtroendevalda 2019-03-23
Nya styrelsen och övriga förtroendevalda för 2019 presenterad!

Topplistan, nya regler 2019-01-01
Endast hundar till medlemmar i Chow Chow Ringen räknas på Topplistan.

Poängräkning, nya regler 2018-01-01
OBS OBS!!!

Poängberäkning Chow Chow Ringens Topplista

Alla hundar med Excellent och CK räknas. Se nedanstående poängberäkning.
Tilläggspoängen beräknas på antal hundar i dess eget kön – alltså hanar räknar antal hanar och tikar räknar antal tikar.
Oplacerade hundar med CK får endast tillgodoräkna sig slagna hundar UTAN CK i respektive kön.
Topplistan är baserad på de 5 bästa utställningsresultaten under utställningsåret.

Poängräkning är följande:

BIR: 12 poäng
BIM: 10 poäng
BH/BT 2: 8 poäng
BH/BT3: 6 poäng
BH/BT4: 4 poäng
Oplacerad m CK: 2 poäng

Tilläggspoäng:

1 poäng för varje ”slagen” hund inom könet. Valpar räknas inte, inte heller uppfödargrupp el avelsklass. Oplacerade med CK får tillgodoräkna sig antalet slagna hundar utan CK.

EXTRA POÄNG FÖR GRUPP- OCH BIS-PLACERINGAR:

BIG 1: 4 poäng
BIG 2: 3 poäng
BIG 3: 2 poäng
BIG 4: 1 poäng

BIS 1: 8 poäng
BIS 2: 6 poäng
BIS 3: 4 poäng
BIS 4: 2 poäng

Grupp- och BIS-poäng räknas endast på officiella Länsklubbsutställningar.
Räknas EJ på SSUKs utställningar eller på vårt eget Klubbmästerskap!

Detta gäller från och med 2018 enligt beslut taget på Chow Chow Ringens årsmöte 2017.