Styrelse 2020

                

Ordförande Eva Kovac               Tel: 070-7910414 ordforande@chowchowringen.com
Vice ordförande Lotta Andersson Tel: 070-7575450 viceordforande@chowchowringen.com
Sekreterare Åse Helland Tel: 073-8035684 sekreterare@chowchowringen.com
Ledamot Annika Persson Tel: 070-6683509 nellwoods@telia.com
Ledamot Siv-Lena Landström Tel: 070-4970285 lena57@hotmail.com
Suppleant Gunilla Gustafsson Tel: 070-6852364 018315866s@gmail.com
Suppleant Anahita Kolahdozan Tel: 073-7342085 anahita.k@hotmail.com


 

Adjungerad till Styrelsen

       

Kassör             Roland Andersson    Tel: 070-5739753kassor@chowchowringen.com 

styrelsen informerar

Här finns den senaste informationen från styrelsen i CCR

Årsmöteshandlingar till Årsmötet 19/3 2022! 
 

Årsmöteshandlingar till Årsmötet 21/3 2020! 
 

Höjd Årsavgift för fullbetalande huvudmedlemmar i Sverige från och med 2020-01-01
Höjd avgift till 330 kr enligt beslut taget på Årsmötet 2019-03-23!

Styrelse och Övriga förtroendevalda 2019-03-23
Nya styrelsen och övriga förtroendevalda för 2019 presenterad!

Årsmöte/Motioner 2019
Nu är det dags att skriva motioner till årsmötet 24 mars 2019!
Senast den 18 februari ska de vara inlämnade. Skickas till sekreterare@chowchowringen.com eller till Åse Helland, Hedstigen 2, 148 71 Sorunda!

Topplistan, nya regler 2019-01-01
Endast hundar till medlemmar i Chow Chow Ringen räknas på Topplistan.

Poängräkning, nya regler 2018-01-01
OBS OBS!!!

Poängberäkning Chow Chow Ringens Topplista

Alla hundar med Excellent och CK räknas. Se nedanstående poängberäkning.
Tilläggspoängen beräknas på antal hundar i dess eget kön – alltså hanar räknar antal hanar och tikar räknar antal tikar.
Oplacerade hundar med CK får endast tillgodoräkna sig slagna hundar UTAN CK i respektive kön.
Topplistan är baserad på de 5 bästa utställningsresultaten under utställningsåret.

Poängräkning är följande:

BIR: 12 poäng
BIM: 10 poäng
BH/BT 2: 8 poäng
BH/BT3: 6 poäng
BH/BT4: 4 poäng
Oplacerad m CK: 2 poäng

Tilläggspoäng:

1 poäng för varje ”slagen” hund inom könet. Valpar räknas inte, inte heller uppfödargrupp el avelsklass. Oplacerade med CK får tillgodoräkna sig antalet slagna hundar utan CK.

EXTRA POÄNG FÖR GRUPP- OCH BIS-PLACERINGAR:

BIG 1: 4 poäng
BIG 2: 3 poäng
BIG 3: 2 poäng
BIG 4: 1 poäng

BIS 1: 8 poäng
BIS 2: 6 poäng
BIS 3: 4 poäng
BIS 4: 2 poäng

Grupp- och BIS-poäng räknas endast på officiella Länsklubbsutställningar.
Räknas EJ på SSUKs utställningar eller på vårt eget Klubbmästerskap!

Detta gäller från och med 2018 enligt beslut taget på Chow Chow Ringens årsmöte 2017.