avelshanar

Även hanhundsägaren har enligt SKKs Grundregler ansvar för den avel som denne lånar ut sin hane till. Om pris från officiell klass på utställning saknas, så måste testikelintyg efter 6 månaders ålder finnas för att avkomma skall kunna registreras efter hanen.
Fyll i nedanstående formulär för önskad hänvisning.

formulär avelshane

* fält måste fyllas i av ägare