avelshanar

Även hanhundsägaren har enligt SKKs Grundregler ansvar för den avel som denne lånar ut sin hane till. Om pris från officiell klass på utställning saknas, så måste testikelintyg efter 6 månaders ålder finnas för att avkomma skall kunna registreras efter hanen.
Fyll i nedanstående formulär för önskad hänvisning.

formulär avelshane

* fält måste fyllas i av ägare

Namn: Memus Svart Othello "Krutov"
Född: 2017-10-06
Reg nr: SE54906/2017
Röntgenresultat: HD A, ED 1


Övrig info:

Ägare: Marina Eriksson Olofsson
Mejl: marina.Olofsson26@gmail.com
Tel: 070-2988412

uppdaterad 2022-12-13