ras + domarkompendium

På Svenska kennelklubbens kennelfullmäktige 2001 fattades ett beslut om att det för alla raser ska finnas ett avelsdokument, en rasspecifik avelsstrategi (RAS). Huvudansvaret för detta är lagt på specialklubbarna, som i sin tur i huvudsak delegerat ut arbetet till rasklubbarna.
Här kan du läsa RAS för Chow Chow.

Domarkompendium
Inför den planerade domarkonferensen oktober 2015, har CCRs styrelse omarbetat det tidigare raskompendiet från 2008. Ändringarna i texten är baserade på vår nya rasstandard, och vi har lagt till nya bilder. I vår nya rasstandard har det tillkommit två diskvalificerande fel och chow chow ingår även i SRD, som är en viktig del i vårt gemensamma arbete för rasens hälsa. Det är vår förhoppning att domarkår såväl som uppfödare ser till att chow chowen som ras får behålla sina särdrag utan överdrifter, så att sundhet och livskvalité sätts i första rummet, och att detta kompendium kan vara till god hjälp härtill. 
Läs hela kompendiet här