rasspecifik avelsstrategi

På Svenska kennelklubbens kennelfullmäktige 2001 fattades ett beslut om att det för alla raser ska finnas ett avelsdokument, en rasspecifik avelsstrategi (RAS). Huvudansvaret för detta är lagt på specialklubbarna, som i sin tur i huvudsak delegerat ut arbetet till rasklubbarna.
Här kan du läsa RAS för Chow Chow.