aktuella parningar

Webmaster: Lotta Andersson E-post. 
Fyll i nedanstående formulär för önskad hänvisning.

Sidan senast uppdaterad: 2024-05-14

Valpar väntas: 2024-
Mor: 
Reg nr: 
Far: 
Reg nr: 

Övrig info: 

Kennel:
Uppfödare: 
Hemsida: 
Telefon: 
E-post: 
upplagd 2024-

Valpar väntas: 2024-
Mor: 
Reg nr: 
Far: 
Reg nr: 

Övrig info: 

Kennel: 
Uppfödare: 
Hemsida: 
Telefon: 
E-post: 
upplagd 2024-

formulär parning

* fält måste fyllas i av uppfödare

Regler för valphänvisning fr o m 1 januari 2024
CHOW CHOW RINGEN ANSVARAR EJ FÖR INLÄMNADE PARNINGAR OCH VALPKULLAR.
 • All avel och uppfödning ska ske i överensstämmelse med Djurskyddslagen, Djurskyddsförordningen och Svenska Kennelklubbens grundregler. Alla uppfödare och hundägare ska känna till Jordbruksverkets föreskrifter om skötsel och tillsyn av hundar.
 • Att som uppfödare vara förtrogen med RAS (Rasspecifika AvelsStrategier), Chow Chow Ringens rasdokument version 2 (fastställt 2015-12-09). Läs RAS för Chow Chow, version 2 här.
 • För svenska avelsdjur krävs central HD-röntgenavläsning från Svenska Kennelklubben. Det är inte förenligt med SKKs Grundregler att använda hund med HD grad E i avel, eller att para två hundar med HD grad D med varandra. För utländska avelsdjur krävs FCI-avläsning. Kopia skickas till valphänvisaren. Användning av ED 2 och 3 i avel får ingen valphänvisning
 • För att kunna anlita Chow Chow Ringens Valphänvisning fordras medlemskap i Chow Chow Ringen.
 • Samtliga uppfödare som anlitar denna sida bjuder sina valpköpare, som inte redan är medlemmar, på Ett års medlemskap i CCR. (Gäller dock ej utländska medlemmar).
 • Även utländska medlemmar är välkomna att lämna in parningar/valpar till salu, om reglerna på denna sida följs.
 • Är flera ägare registrerade på kenneln fordras medlemsskap för alla ägarna. Bor ägarna i samma hushåll räcker det med en fullbetalande medlem per hushåll.
 • Uppfödaren skall meddela valphänvisaren valp/valparnas föräldrar och deras reg.nr, kön, hårlag och färg.
 • Uppfödaren skall meddela valphänvisaren när valp är såld i valpkullen.
 • Är en parning inlämnad skall uppfödaren meddela om det blev valpar eller ej.
 • Valphänvisningen gäller i två månader från det datum då valphänvisaren publicerat parning eller valpkull. Ej uppdaterade parningar eller valpkullar kommer att tas bort efter bestämd tid om inte uppfödaren meddelar annat.
 • Valphänvisaren är skyldig att upplysa om alla anmälda parningar/valpkullar.
Hänvisningen skall ej ses som någon rekommendation, utan endast som en upplysning var eventuella valpar finns.