aktuella valpkullar

Webmaster: Lotta Andersson
Fyll i nedanstående formulär för önskad hänvisning.
Om bild ska bifogas - mejla den till
 webmaster
Sidan senast uppdaterad: 2022-05-30

Kull född 2022-05-23
Mor: Chowhill’s Addicted To Love
Reg nr: SE55662/2019
Far: Chowhill’s Hellraiser
Reg nr: SE20476/2015

Info om kull: antal, kön, hårlag, färg
1 svart hane 
6 svarta tikar

Kennel: Chowhill’s
Uppfödare: Monika Karlsson
Hemsida: Chowhills.dinstudio.se
Telefon: 070-2290400
E-post:
 Monika.karlsson352@gmail.com

upplagd 2022-05-30
Kull född 2022-05-23
Mor: Chowhill’s Sexy And I Know It
Reg nr: SE19439/2017
Far: SECH Minillas James Bond
Reg nr: SE11789/2013

Info om kull: antal, kön, hårlag, färg
1 röd hane
1 fawn tik

Kennel: Chowhill’s
Uppfödare: Monika Karlsson
Hemsida: Chowhills.dinstudio.se
Telefon: 070-2290400
E-post:
 Monika.karlsson352@gmail.com

upplagd 2022-05-30

formulär valpkull

* fält måste fyllas i av uppfödare

Regler för valphänvisning fr o m 1 januari 2016
 • All avel och uppfödning ska ske i överensstämmelse med Djurskyddslagen, Djurskyddsförordningen och Svenska Kennelklubbens grundregler. Alla uppfödare och hundägare ska känna till Jordbruksverkets föreskrifter om skötsel och tillsyn av hundar.
 • Att som uppfödare vara förtrogen med RAS (Rasspecifika AvelsStrategier), Chow Chow Ringens rasdokument version 2 (fastställt 2015-12-09). Läs RAS för Chow Chow, version 2 här.
 • För svenska avelsdjur krävs central HD-röntgenavläsning från Svenska Kennelklubben. Det är inte förenligt med SKKs Grundregler att använda hund med HD grad E i avel, eller att para två hundar med HD grad D med varandra. För utländska avelsdjur krävs FCI-avläsning. Kopia skickas till valphänvisaren. Användning av ED 3 i avel får ingen valphänvisning
 • För att kunna anlita Chow Chow Ringens Valphänvisning fordras medlemskap i Chow Chow Ringen.
 • Även utländska medlemmar är välkomna att lämna in parningar/valpar till salu, om reglerna på denna sida följs.
 • Är flera ägare registrerade på kenneln fordras medlemsskap för alla ägarna. Bor ägarna i samma hushåll räcker det med en fullbetalande medlem per hushåll.
 • Uppfödaren skall meddela valphänvisaren valp/valparnas föräldrar och deras reg.nr, kön, hårlag och färg.
 • Uppfödaren skall meddela valphänvisaren när valp är såld i valpkullen.
 • Är en parning inlämnad skall uppfödaren meddela om det blev valpar eller ej.
 • Valphänvisningen gäller i två månader från det datum då valphänvisaren publicerat parning eller valpkull. Ej uppdaterade parningar eller valpkullar kommer att tas bort efter bestämd tid om inte uppfödaren meddelar annat.
 • Valphänvisaren är skyldig att upplysa om alla anmälda parningar/valpkullar.
Hänvisningen skall ej ses som någon rekommendation, utan endast som en upplysning var eventuella valpar finns.
CHOW CHOW RINGEN ANSVARAR EJ FÖR INLÄMNADE PARNINGAR OCH VALPKULLAR.