Nytt fr o m 2017-01-01

  • Hunden måste tävla i den klass den är anmäld i. Det innebär att om hunden efter anmälan, men innan själva utställningen, blivit Svensk utställningschampion, så får klassbyte till championklass ej ske, utan hunden skall tävla i den klass den är anmäld till.
  • Kastrerade hanhundar får ej ställas ut. Detta gäller både kemiskt och kirurgiskt kastrerade hanhundar.

      För tikar gäller fortsatt generell dispens.

Championatregler för Chow Chow

Från 9 månaders ålder kan hunden tävla om certifikat, och innan 24 månades ålder så kan hunden vinna obegränsat antal certifikat.
För att bli Svensk utställningschampion krävs tre stycken certifikat, varav minst ett ska vara vunnet efter 24 månaders ålder.