Topplistan räknas endast på medlemmar i Chow Chow Ringen, och i regel efter att resultatet publicerats på SKKs Hunddata
Senast uppdaterad 2023-05-16
räknat t o m KM Eskilstuna, 2023-05-13

 

Poängberäkning Årets Uppfödare
Ett bästa resultat från Tre uppfödningar, placerar uppfödaren på listan. Uppfödaren måste vara medlem i Chow Chow Ringen

Poängberäkning Årets Avelshane/tik
Ett bästa resultat från Tre avkommor, placerar Avelshanen/tiken på listan. Endast svenskägda avelshanar/tikar.

Poängräkning
Gäller fr o m 2018-01-01
Alla hundar med Excellent och CK räknas. Se nedanstående poäng-räkning.
Tilläggspoängen beräknas på antal hundar i dess eget kön - alltså hanar räknar antal hanar och tikar räknar antal tikar.
Oplacerade hundar med CK får endast tillräkna sig slagna hundar UTAN CK i respektive kön.
Topplistan är baserad på de 5 bästa utställnings-resultaten under året.

Poängräkning enl följande:

BIR.......................12 poäng
BIM......................10 poäng
BH/BT-2.................8 poäng
BH/BT-3.................6 poäng
BH/BT-4.................4 poäng
Oplac m CK...........2 poäng

Extrapoäng
1 poäng för varje "slagen" hund inom könet. Valpar räknas inte, inte heller uppfödargrupp el. Avels-klass. Oplacerade hundar får tillgodogöra sig antalet slagna hundar utan CK.
Extra poäng för Grupp- och BIS-placeringar
BIG 1...............4 poäng
BIG 2...............3 poäng
BIG 3...............2 poäng
BIG 4...............1 poäng

BIS 1................8 poäng
BIS 2................6 poäng
BIS 3................4 poäng
BIS 4................2 poäng


Grupp- och BIS-poäng räknas endasts på officiella Länsklubbs-utställningar och Stockholm Hundmässa.
Ej på SSUK eller KM

Årets chow chow-listor 2023

årets chow chow

Plats Hund Poäng
(räkn utst)
Ägare
1 Ch Sitze-Gou's Alaura 46 (3) Eva Kovac
2 Ch Commitment's Playin' With Fire 41 (4) Malin Oskarsson Blomberg
3 Ch Long Feng Linus Caldwell 40 (3) Lotta Andersson
4 Ch Long Feng Richard B Riddick 36 (2) Lene Hedengran
5 Ch Sitze-Gou's Evan 33 (2) Eva Kovac
6 Commitment's Lavendel Brown 32 (3) Malin Oskarsson Blomberg
7 Ch Liusu Hei Hatchi 28 (2) Anki Hallberg
8 Ch Long Feng Alex Munday 20 (1) Lene Hedengran
9 Chowhill's Maybellene 17 (2) Monika Karlsson
Ch Hjelme Eye Of The Tiger 17 (2) Lotta Andersson
11 Chowhill's Sound Of Silence 15 (1) Åse Helland
12 Ch Bao-Fang's Hong-Se Yue-Liang 13 (1) Stine Hjelme, Dk
13 Miata's Iselin af Seffrebo 12 (2) Sara Axelsson
14 Chowhill's Miss Naughty In Black 11 (1) Monika Karlsson
Darling Celly's Lady Of Megginch 11 (1) Anki Hallberg
Ch Long Feng Troubadix 11 (2)  Neta Olsson
17 Ch Hjelme China In Your Hand 10 (1)  Stine Hjelme, Dk
18 Taganayskaya Zvezda Prokaznitsa 9 (1)  Freja Lundkvist
19 Long Feng Brian O'Conner 6 (1) Lene Hedengran
Lo'Zoms In Flames 6 (1) Anna-Karin Almström
Ya Bog Groma Tor 6 (1) Freja Lundkvist
22 Long Feng Roque 5 (1) Annika Kristensson
23 Lo'Zoms Unique Pearl Princess 4 (1) Åse Helland
24 Chowhill's Governor Ratcliffe 3 (1) Nadja Noenphayak
Hammarstigens Gullan Af Skåne 3 (1) Åsa Jönsson Ehk

Årets korthår

PlatsHundPoängÄgare
1Chowhill's Maybellene17Monika Karlsson
2Chowhill's Sound Of Silence15Åse Helland
3Lo'Zoms In Flames6Anna-Karin Almström
Ya Bog Groma Tor6Freja Lundkvist
5Lo'Zoms Unique Pearl Princess4Åse Helland

årets uppfödare

PlatsKennelÄgarepoäng
1
2
3
4

årets Hanar

PlatsHundPoängÄgare
1Ch Long Feng Linus Caldwell40Lotta Andersson
2Ch Long Feng Richard B Riddick36Lene Hedengran
3Ch Sitze-Gou's Evan33Eva Kovac
4Ch Liusu Hei Hatchi28Anki Hallberg
5Ch Hjelme Eye Of The Tiger17Lotta Andersson
6Ch Long Feng Troubadix11Neta Olsson
7Long Feng Brian O'Conner6Lene Hedengran
Lo'Zoms In Flames6Anna-Karin Almström
Ya Bog Groma Tor6Freja Lundkvist
10Chowhill's Governor Ratcliffe3Nadja Noenphayak

årets tikar

PlatsHundPoängÄgare
1Ch Sitze-Gou's Alaura46Eva Kovac
2Ch Commitment's Playin' With Fire      41Malin Oskarsson Blomberg
3Commitment's Lavendel Brown32Malin Oskarsson Blomberg
4Ch Long Feng Alex Munday20Lene Hedengran
5Chowhill's Maybellene17Monika Karlsson
6Chowhill's Sound Of Silence15Åse Helland
7Ch Bao-Fang's Hong-Se Yue-Liang13Stine Hjelme, Dk
8Miata's Iselin af Seffrebo12Sara Axelsson
9Chowhill's Miss Naughty In Black11Monika Karlsson
Darling Celly's Lady Of Megginch11Anki Hallberg
11Ch Hjelme China In Your Hand10Stine Hjelme, Dk
12Taganayskaya Zvezda Prokaznitsa9Freja Lundkvist
13Long Feng Roque5Annika Kristensson
14Lo'Zoms Unique Pearl Princess4Åse Helland
15Hammarstigens Gullan Af Skåne3Åsa Jönsson Ehk

årets avelshane

PlatsHundÄgarePoäng
1
2
3
4

årets avelstik

PlatsHundÄgarePoäng
1
2
3
4