Topplistan räknas endast på medlemmar i Chow Chow Ringen, och i regel efter att resultatet publicerats på SKKs Hunddata
Senast uppdaterad 2021-
räknat t o m 

Poängberäkning Årets Uppfödare
Ett bästa resultat från Tre uppfödningar, placerar uppfödaren på listan. Endast svenska uppfödare.

Poängberäkning Årets Avelshane/tik
Ett bästa resultat från Tre avkommor, placerar Avelshanen/tiken på listan. Endast svenskägda avelshanar/tikar.

Poängräkning
Gäller fr o m 2018-01-01
Alla hundar med Excellent och CK räknas. Se nedanstående poäng-räkning.
Tilläggspoängen beräknas på antal hundar i dess eget kön - alltså hanar räknar antal hanar och tikar räknar antal tikar.
Oplacerade hundar med CK får endast tillräkna sig slagna hundar UTAN CK i respektive kön.
Topplistan är baserad på de 5 bästa utställnings-resultaten under året.

Poängräkning enl följande:

BIR.......................12 poäng
BIM......................10 poäng
BH/BT-2.................8 poäng
BH/BT-3.................6 poäng
BH/BT-4.................4 poäng
Oplac m CK...........2 poäng

Extrapoäng
1 poäng för varje "slagen" hund inom könet. Valpar räknas inte, inte heller uppfödargrupp el. Avels-klass. Oplacerade hundar får tillgodogöra sig antalet slagna hundar utan CK.
Extra poäng för Grupp- och BIS-placeringar
BIG 1...............4 poäng
BIG 2...............3 poäng
BIG 3...............2 poäng
BIG 4...............1 poäng

BIS 1................8 poäng
BIS 2................6 poäng
BIS 3................4 poäng
BIS 4................2 poäng


Grupp- och BIS-poäng räknas endasts på officiella Länsklubbs-utställningar och Stockholm Hundmässa.
Ej på SSUK eller KM

Årets chow chow-listor 2021

Pga rådande omständigheter med Covid-19 och att i stort sett alla utställningar
även under 2021 ställts in, har styrelsen beslutat att inte räkna Topplistan 2021.
I och med det kommer ingen Årets Chow Chow 2021 att utses och inga vandringspriser
kommer att delas ut på nästkommande Årsmöte 2022. 
Däremot räknar vi med att kunna komma igång med topplistan från och med 2022! 
/Styrelsen

årets chow chow

Plats Hund Poäng
(räkn utst)
Ägare
1
2
3
4
5
6

Årets korthår

PlatsHundPoängÄgare
1
2
3

årets uppfödare

PlatsKennelÄgarepoäng
1
2
3
4

årets Hanar

PlatsHundPoängÄgare
1
2
3
4

årets tikar

PlatsHundPoängÄgare
1
2
3
4

årets avelshane

PlatsHundÄgarePoäng
1
2
3
4

årets avelstik

PlatsHundÄgarePoäng
1
2
3
4